logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

DERATIZACE

15_1.jpg

Monitorování hlodavců ve městech

Monitorování volně žijících hlodavců ve městech by mělo poskytnout co nejvěrnější obraz aktuálního výskytu nejvýznamnějších synantropních druhů, tedy potkana a myši domácí, pro potřeby plánování a zajištění účinného deratizačního zákroku.

Hustota a dynamika populace volně žijících zvířat je vždy závislá na klimatických podmínkách. Hlavní rozmnožovací období je od jara do podzimu. Populace hlodavců žijících v celoročně vytápěných prostorách vykazují populační přírůstky i v zimních měsících.

Monitoring se provádí ve všech vzájemně odlišných částech města (různých biotopech) na co možná největším počtu lokalit. Jedná se především o jednotlivé typy zástavby, z nichž každá poskytuje jiný typ stanoviště a jiné zdroje potravy. Dále je třeba prošetřit hlavní objekty a areály předpokládaného výskytu hlodavců.

Postup vedení dokumentace monitoringu:

Vyznačení do mapy či vyhotovení písemného seznamu přibližných hranic jednotlivých částí města - typy hlavních biotopů (jednotlivé typy městské zástavby, významné objekty poskytující zdroj potravy, samostané objekty speciálního charakteru - např. nádraží, rozsáhlé zdravotnícké a průmyslové areály atd.).

Vyhotovení seznamu všech monitorovaných míst na všech lokalitách v jednotlivých biotopech (částech města) a protokolu výsledků jednotlivých kontrol.

logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček