logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

PLYNOVÁNÍ (FUMIGACE)

16_2.jpg 16_1.jpg

Fumigace v zemědělství

Skladištní škůdci

 1. Hmyz a roztoči
  • Primární, kteří se živí substrátem, působí jeho ohřev a rychle se množí (lesák, pilous aj.)
  • Sekundární, kteří nezpůsobují ohřev, živí se substrátem a pomalu se množí nebo jsou plísňožraví (vrtavci, hlodníci)
  • Terciální-náhodní, kteří působí pouze znečištění substrátu
 2. Hlodavci a ptáci
  • Stálí synantropní škůdci, kteří se vyskytují ve skladech po celý rok (myš, potkan)
  • Invazní druhy migrující z polí (myšice)
 3. Plísně
  • Předsklizňové
  • Posklizňové

Výskyt škůdců v obilí indikují

 • Zvýšené úbytky hmotnosti oproti normálním ztrátám, způsobených vysycháním a běžnou činností mikroorganizmů
 • Zvýšený obsah CO2
 • Zvýšená teplota substrátu, protože brouci a plísně vytvářejí horká hnízda
 • Plesnivý zápach
 • Zpečené kusy a klíčící obilí (netěsnosti střechy)
 • Plísňové koláče

Fumigace fosforovodíkem

Fosforovodík patří k nejvíce užívaným fumigantům při ochraně skladovaných produktů. Tento plyn se užívá jak v podlahových skadech tak i ve velkých obilních komorách a silech.

 • Metoda ošetření komodit v silech. Používají se tablety, sáčky a pelety. Obilí se přetahuje do sila a tuhé preparáty uvolňující fosforovodík se přidávají do proudu zrní vtékajícího do komory. Fumigační tablety se vpravují buď ručně nebo pomocí automatického dispenzeru. Ručně se vhazuje odměřené množství na pás nebo shora do sila.
 • Metody ošetření volně ložených komodit v podlahových skladech a dopravních prostředcích. Používáme tablety nebo sáčky. Sáčky se ručně aplikují do horních vrstev substrátu (po vytažení nejsou v substrátu rezidua oxidu hliníku). Tablety se aplikují ručně a pomocí tyčových sond. Po aplikaci je nutné ošetřený substrát přečistit. K udržení potřebné koncentrace je nutno zakrýt asanované zásoby plachtami.
 • Ošetření balených komodit v podlahových skladech a dopravních prostředcích.
logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček