logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

DERATIZACE

5_1.jpg 5_2.jpg 5_3.jpg
 • Deratizací nazýváme všechna opatření, která jsou zaměřena na hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan, krysa)
 • Dále opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu
 • Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí

Technologický postup

Nástrahy jsou pokládány do jedových plastových staniček, které chrání nástrahu před vlhkem a prachem a současně umožňují pohodlné provádění úklidových prací. Jsou označeny číslem na obalu, dále pak ve výšce očí nad staničkou varovným upozorněním a pořadovým číslem. Umístění deratizačních boxů je vyznačeno ve schematickém plánku. Deratizační staničky jsou vyrobeny z plastu odolného proti nárazu, působení UV záření, nízkým i vysokým teplotám. Jsou uzamykatelné a zámek lze otevřít jen s pomocí speciálního klíče. Tím je vyloučena možnost zneužití a vysypání nástrah a dále i následná kontaminace surovin. Instalaci provádíme v jakémkoli provozu, včetně potravinářského.

Z praxe plyne určitý postup vlastního hubení hlodavců, který je nutno dodržet, má-li být deratizace úspěšná. Tento postup řeší "Standardní metodika ochranné deratizace", které je nedílnou součástí činnosti společnosti ADEZIN s.r.o.

V objektech, kde nelze použít chemické přípravky, instalujeme živolovné odchytové pasti KNESS PRO-KETCH.

Součástí deratizace je:

 • Vypracování a vedení agendy dle platné legislativy - složka ADEZIN s.r.o. vedená na úseku řízení jakosti, která obsahuje výpis u obchodního rejstříku, pojištění, DDD schematické plánky, bezpečnostní listy, etikety, osvědčení k činnosti, zdravotní karty, certifikáty atd.
 • Navržení ročních časových harmonogramů prací DDD
 • Monitoring výskytu škodlivých hlodavců včetně grafického trendu přehledu úbytku nástrah
 • Protokoly monitoringu škodlivých hlodavců
 • Protokoly provedených prací
 • Aktualizace deratizační monitorovací sítě
 • Výměna a doplňování deratizačních nástrah
 • Dezinfekce plastových staniček a neškodná likvidace starých nástrah
 • Pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

Všechny používané přípravky jsou povoleny pro ochrannou a ohniskovou deratizaci.

Hlodavci svoji přítomností:

 • Přenášejí řadu závažných infekčních onemocnění (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žloutenka, atd.)
 • Znečisťují prostředí
 • Způsobují hospodářské škody požerem (30 g denně u potkana a krysy)
 • Znehodnocují suroviny a výrobky

Nabízíme Vám:

 • Preventivní a represivní zásahy v jakémkoli provozu, včetně potravinářského
 • Zásahy v obytných budovách, rekreačních objektech, zemědělství, zdravotnictví, skladech i v sektoru služeb (hotely, obchody, pohostinství ... atd.)
 • Zásahy na golfových hřištích a zatravněných sportovištích
 • Celoplošné deratizace městských částí, měst, obcí
  (monitorování hlodavců ve městech)
logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček