logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

DEZINSEKCE

6_1.jpg 6_2.jpg 6_3.jpg
 • Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu. V komunální oblasti pak jde zejména o tzv. synantropní druhy, žijící v blízkosti člověka. Ty řadíme v zoologickém systému do kmene členovců a jejich hubení má především význam hygienický, kdy přenášejí některé choroby a také hospodářský, kdy škodí na uskladněných surovinách, výrobcích apod.

Provádění dezinsekce

 1. Přípravné a průzkumné práce
  • Průzkum cílových organismů (druh, intenzita, rezistence)
  • Volba prostředku
  • Plán
  • Doporučení
  • Příprava objektu
 2. Vlastní dezinsekce
  • Aplikace (forma, koncentrace, dávka)
  • Doba expozice
 3. Dezaktivace
  • Vyvětrání
  • Odstranění uhynulých jedinců
  • Omytí zařízení, které přichází do styku se surovinami
 4. Likvidace a evidence provedené dezinsekce
  • Neupotřebených přípravků
  • Prázdných obalů
  • Protokol o provedené dezinsekci

Hubení obtížného hmyzu provádíme postřikem, aplikací gelových nástrah, ULV metodou, poprašem, plynováním, aplikací - aerosolů a dýmovnic.

Všechny používané přípravky jsou povoleny pro ochrannou a ohniskovou dezinsekci.

Součástí dezinsekce je:

 • Vypracování a vedení agendy dle platné legislativy - složka ADEZIN s.r.o. vedená na úseku řízení jakosti, která obsahuje výpis u obchodního rejstříku, pojištění, DDD schematické plánky, bezpečnostní listy, etikety, osvědčení k činnosti, zdravotní karty, certifikáty atd.
 • Navržení ročních časových harmonogramů prací DDD
 • Monitoring výskytu hmyzích škůdců včetně grafického trendu přehledu odchyceného hmyzu
 • Protokoly monitoringu hmyzích škůdců
 • Aktualizace dezinsekční monitorovací sítě
 • Obměna a doplnění feromonových lapačů a monitorů
 • Dezinfekce plastových monitorů
 • Pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

Servis přístrojů na odchyt veškerého létajícího hmyzu zahrnuje:

 • Vyčištění a dezinfekci modelů
 • Kontrolu funkčnosti UVA zářivek
 • Odběr odchyceného hmyzu včetně analýzy

Zajišťujeme prodej a montáž průmyslových přístrojů s elektrickou mřížkou či s lepkavou deskou.

Nabízíme Vám:

 • Preventivní a represivní zásahy v jakémkoli provozu, včetně potravinářského
 • Zásahy v obytných budovách, skladech, zemědělství, zdravotnictví i v sektoru služeb (hotely, obchody, pohostinství ... atd.)
logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček