logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

PLYNOVÁNÍ (FUMIGACE) fumigace v zemědělství

8_1.jpg 8_2.jpg 8_3.jpg 8_4.jpg
 • Plynování provádíme tam, kde je nutný jednorázový a rychlý zásah. Plynování provádíme kyanovodíkem a fosforovodíkem
 • Plyny pronikají dovnitř potravin, zrn, dřeva i do jednotlivých napadených zařízení, kde hubí skryté šůdce. Na rozdíl od postřiků zanechávají velmi malá rezidua a tak bývají často jedinou možností k ošetření potravin

Postup při plynování

 • Prohlídka objektu s majitelem a posouzení vhodnosti pro plynování
 • Uzavření smlouvy, poučení zákazníka o jeho právech a povinnostech
 • Splnění nahlašovací povinnosti na příslušnou hygienickou stanici
 • Hermetizace objektu
 • Vyvěšení výstražných znamení kolem objektu a zajištění ostrahy
 • Vlastní zaplynování objektu
 • Ostraha objektu a monitorování koncentrace fumigantů
 • Otevření objektu a jeho odvětrání

Kyanovodík (Uragan D2)

 • Stabilizovaný kapalný kyanovodík
 • Dusivý účinek, nejúčinnější při teplotě nad 18°C
 • Toxický účinek spočívá v blokování oxidačních enzymů, a tim se znemožní přijímání a rozvod kyslíku v krvi k buňkám a nastává smrt udušením
 • Uragan usmrcuje veškerá stádia skadištních škůdců (vajíčka, larvy, dospělce)

Doba expozice (objekt pod plynem): Při teplotě vyšší než 18°C 24 hodin, při teplotě nižší 48 hodin.

Příklady použití: suroviny, mlýny, pekárny a další objekty. Před plynováním je nutné objekty důkladně hermetizovat.

Fosforovodík (Delicia-Gastoxin)

 • Tablety s kontaktem se vzdušnou vlhkostí uvolňují účinnou látku fosforovodík, která hubí spolehlivě všechny skladištní škůdce i další nežádoucí hmyz

Doba expozice (objekt pod plynem): Při teplotě vyšší než 18°C 2 dny, při teplotě nižší 3 až 4 dny.

Příklady použití: krmné a potravinářské obiloviny (na hromadách, v silech), luštěniny, mlýny, pekárny a další objekty. Před plynováním je nutné objekty důkladně hermetizovat.

logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček