logo cze eng člen Evropské konfederace CEPA
člen Sdružení pracovníků DDD ČR
držitel certifikátu ISO 9001:2000
Přihlásit Kontakty Dotazník Info

Projekt integrované ochrany před škůdci (HACCP)

HACCP (Hazard Analytisis Critical Control Points = systém analýzy nebezpečí na kritických bodech) je jedním ze systémů řízení jakosti. Jeho základním úkolem je zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. Tj. zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a zároveň co nejvíce omezit rezidua pesticidů ve finálním produktu.

V rámci tohoto projektu Vám nabízíme:

  • Pravidelný servis DDD v rámci systému HACCP zahrnuje dva moduly - DERATIZACE a DEZINSEKCE
  • Harmonogram asanačních prací a sledování jednotlivých úkonů
  • Zpracování a vyhotovení plánu rozmístění monitorovacích a záchytných stanovišť v rámci deratizace a dezinsekce
  • Evidence asanačních prací (protokol - certifikát) a vyhodnocení účinnosti těchto úkonů
  • Seznam povolených přípravků, bezpečnostních listů a etiket kompletní legislativy ve speciální DDD
  • Evidence kompletní agendy ve "firemní složce DDD", která je k dispozici případným auditům
logosv Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92541.
Copyright © 2006 ADEZIN s.r.o. All rights reserved.
autor: Petr Roubíček